Reistoelating minderjarigen

Minderjarige kinderen die alleen reizen of met andere personen dan de ouders, moeten in het bezit zijn van een reistoelating, ondertekend door (één van) de ouders. Dit document wordt u afgeleverd op de dienst Bevolking van uw gemeente. De handtekening van de ouder dient gewettigd te worden, het is bijgevolg noodzakelijk dat de ouder zich persoonlijk aanbiedt met zijn identiteitskaart.
Deze reistoelating krijg je onmiddellijk mee en is bovendien volledig gratis. Het kind hoeft ook niet mee te zijn bij het afhalen van de reistoelating.

Bijkomende voorwaarde:
Wanneer u zich aanbiedt bij de dienst Bevolking van het secretariaat van uw gemeente, moet u wel reeds weten wanneer de minderjarige op reis gaat (juiste data), naar welk land en met wie of welke organisatie (juiste benaming).