Verzekeringen

EUROPESE ZIEKTEVERZEKERINGSKAART (EZVK)

We vragen uitdrukkelijk aan elke deelnemer een EZVK mee te hebben. Deze kaart bewijst in het buitenland dat je in orde bent met de ziekteverzekering. Wij hebben uit ondervinding gemerkt dat dit het enige is waar ze bij de buitenlandse medische instanties belang aan hechten.

De EZVK kunt u verkrijgen bij uw ziekenfonds. Deze kaart vervangt het oude formulier E111. Afhankelijk van de tarieven in het land waar je verblijft, worden de medische kosten op eenvoudig vertoon van uw kaart volledig of gedeeltelijk terugbetaald. U wordt zo gelijkgesteld met een patiënt van dat land.

REISVERZEKERING

Verzekeringen kunnen afgesloten worden via VAB 

Bekijk zeker de annulatie-verzekering.